Lokalna Grupa Działania Nasza Suwalszczyzna

ZMIANA ADRESU
STOWARZYSZENIA
ul. Kościuszki 71
tel/fax.
 87 565 53 64

Film LGD SuwalszczyznaUnia EuropejskaLeader+, Ministerstwo Rozwoju Wsi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Aktualności
Zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu!
Dodano dnia:  2017-02-14

Zmiana Regulaminu rekrutacji uczestników do Projektu, Formularza rekrutacyjnego oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego.

Uprzejmie informujemy o dokonaniu następujących zmian w dokumentach rekrutacyjnych. Do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu, Formularza rekrutacyjnego oraz Karty oceny formularza rekrutacyjnego dodane zostały zapisy dotyczące inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego RIS3. Jest to dodatkowe kryterium (nieobowiązkowe) w formularzu rekrutacyjnym, którego spełnienie powoduje uzyskanie przez Państwa dodatkowych 10 punktów w procesie oceny Formularza rekrutacyjnego.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się ze zmianami jak również z dokumentem  Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3), który zawiera wykaz działalności gospodarczych dodatkowo punktowanych (str. 9-10).

Więcej informacji
Rekrutacja do projektu.
Dodano dnia:  2017-02-03

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie
z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu:

„WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

REKRUTACJA OD 17 LUTEGO 2017 r. DO 3 MARCA 2017r.

I etap - nabór i ocena formularzy.

II etap - wsparcie doradcze w celu określenia predyspozycji zawodowych.

Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie za pośrednictwem poczty/kuriera lub dostarczyć osobiście do biura Projektu: ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

w terminie od 17 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020”, zawierać dane adresowe osoby ubiegającej się o udział w projekcie oraz zaadresowana do Beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu przesyłki do adresata tj. do 3 marca 2017r. do godz. 15.00

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostają bez rozpatrzenia.


Więcej informacji
Projekt „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
Dodano dnia:  2017-02-03

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie z Powiatem Suwalskim

realizuje od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Projekt: „Własny biznes szansą na lepsze jutro”
w ramach  

OSI PRIORYTETOWEJ II - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA. 

DZIAŁANIE 2.3 - WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. 

Projekt „Własny biznes szansą na lepsze jutro”     nr RPPD.02.03.00-20-0022/15 realizowany jest        w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU

Bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej dla osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiatach: augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i m. Suwałki.

Więcej informacji
Anulowanie konkursu z zakresu podejmowania działalności gospodarczej
Dodano dnia:  2016-11-25

W związku z błędem pisarskim, który pojawił się w ogłoszeniu o naborze wniosków nr I/EFRROW/2016 na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej Stowarzyszenie "Suwalsko -Sejneńska" LGD informuje o anulowaniu przedmiotowego konkursu. 
Kolejny nabór w zakresie podejmowania działalności gospodarczej planowany jest na przełom grudnia 2016 i stycznia 2017. 
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Więcej informacji
Nabory wniosków
Dodano dnia:  2016-10-31

Nabór I/EFRROW/2016
Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nabór II/EFRROW/2016
Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Więcej informacji
Konkurs
Dodano dnia:  2016-06-23

Zarząd Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska" LGD ogłasza otwarty konkurs na stworzenie logo Stowarzyszenia. Konkurs trwa do 11 lipca 2016
Więcej informacji
Wszystkie aktualności

Nasza misja

Obszarem działania "LGD" Nasza Suwalszczyzna jest Powiat Suwalski - 5 gmin:
Suwałki, Filipów, Przerośl, Bakałarzewo, Raczki.

Stwoarzyszenie powstało jako inicjatywa społeczna 20 kwietnia 2006 roku. W jego skład weszło 27 osób w tym przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A., samorządów lokalnych powiatu suwalskiego, organizacji pozarządowych oraz lokalnego środowiska przedsiębiorców. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych.

Komunikaty
Projekt LSR do konsultacji
Dodano dnia:  2015-12-21

Prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji. Prosimy Państwa o zgłaszanie uwag do dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 28 grudnia 2015r. do godz. 10:00 . Uwagi należy  składać na udostępnionym poniżej formularzu: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s-s.lgd@o2.pl  lub osobiście w poniedziałki i wtorki (w godzinach 9:00 -14:00) w Biurze LGD (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki).

Więcej informacji
Walne Zebranie Członków "Suwalsko - Sejneńskiej" LGD
Dodano dnia:  2015-12-16

W związku z zbliżającym się terminem złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, opracowywanej z Państwa udziałem, Lokalnej Strategii Rozwoju, w imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam wszystkich członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie , które odbędzie się w dniu 28.12.2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).
Więcej informacji
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 24.01.2014r.
Dodano dnia:  2014-01-09

W imieniu Zarządu   Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Nasza Suwalszczyzna”   zapraszam na   Walne  Zebranie członków,   które odbędzie   się  w  dniu 24 stycznia2014  roku  w budynku  Starostwa  Powiatowego w Suwałkach  (sala  konferencyjna)   ul. Świerkowa  60  o godzinie   13:00
Więcej informacji
Wszystkie ogłoszenia

© 2006-2010 LGD "Nasza Suwalszczyzna"

Strona jest zwalidowana i zgodna z XHTML 1    Created by KANET.EU